Aspecton ® Termeni de utilizare

Condiții generale de utilizare

Accesul la site și utilizarea acestuia se supun următoarelor dispoziții. Dacă nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.

Acest site a fost creat de societatea Krewel Meuselbach GmbH și este administrat de această companie. Ne rezervam dreptul de a modifica în orice moment total sau parțial site-ul nostru, termenii și condițiile generale de utilizare, termenii și condițiile generale de afaceri, precum și condițiile noastre de vânzări și termenii de livrare și condiții, sau chiar de a sista funcționarea site-ului fără notificare prealabilă. Prin urmare vă rugăm că data viitoare când vizitați acest site să citiți din nou aceste condiții și termeni să luați la cunoștință modificările/completările.

Transmiterea utilizării

Toate informațiile publicate pe acest site, documentele și prezentările sunt proprietatea exclusivă a companiei Krewel Meuselbach GmbH. Permisiunea de utilizare a acestor informații se supune rezervei că mențiunea de copyright apare pe toate exemplarele, folosirea informațiilor se face numai pentru uz personal și nu în scopuri comerciale, iar informațiile nu sunt modificate în niciun fel și toate ilustrațiile de pe site sunt utilizate numai împreună cu textul asociat.

Mărci și drepturi de autor

Toate mărcile de pe acest site sunt proprietatea firmei Krewel Meuselbach GmbH, cu excepția cazului în care acestea cunoscute ca fiind drepturi ale terților sau sunt perceptibile în orice alt mod. Utilizarea neautorizată a acestor mărci sau a altor materiale este interzisă în mod expres și constituie o violare a drepturilor de autor, a drepturilor de marcă sau a altor drepturi de protecție.

Limitarea răspunderii

Societatea Krewel Meuselbach GmbH a compilat informațiile furnizate pe acest site din surse interne si externe, conform celor mai bune standarde și cunoștințe, după o verificare minuțioasă. Ne străduim să extindem și să actualizăm aceste informații în mod regulat. Informațiile de pe acest site sunt destinate numai pentru a fi prezentate de Krewel Meuselbach, precum și pentru reprezentarea produselor serviciilor sale. Cu toate acestea, nu ne oferim nici o garanție - nici expres, nici tacit- pentru integralitatea sau acuratețea informațiilor de pe acest site. În special, trebuie să cunoașteți faptul că această informație poate să nu mai fie valabilă. Din acest motiv, ar trebui să verificați orice informație obținută de pe acest site, înainte de a o folosi în orice mod. Consilierea oferită pe acest site nu vă exonerează de propria verificare a celor oferite prin activitățile noastre de consiliere (în special fișele noastre de siguranța și informații tehnice) și a produselor noastre în termeni de adecvare, pentru procesele și scopurile intenționate. Dacă aveți nevoie de sfaturi speciale sau instrucțiuni referitoare la produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați direct. Utilizatorii acestui site își dau acordul pentru accesarea acestui site și a conținutului său pe propriul risc. Nici compania Krewel Meuselbach și nici orice alt terți implicați în crearea, producția sau transmiterea acestui site, nu sunt răspunzători pentru daune sau prejudicii rezultate din accesarea sau imposibilitatea de a accesa sau de a utilizara acest site web sau care rezultă din faptul că vă bazați pe informațiile conținute pe acest site.

Site-uri ale terților ofertanți / linkuri

Acest site conține, de asemenea, linkuri sau trimiteri la site-uri ale terților. Aceste linkuri către site-uri ale terților nu constituie o aprobare a conținutului acestora de către Krewel Meuselbach. Societatea Krewel Meuselbach nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea sau conținutul acestor siteuri și nu preia nicio răspundere pentru daune sau prejudicii rezultate din utilizarea de orice fel a unui astfel de conținut. Linkurile către alte site-uri sunt puse la dispoziția utilizatorilor site-ului, doar ca o comoditate. Conectarea la aceste site-uri se face pe riscul propriu al utilizatorului.

Informațiile furnizate de dumneavoastră

Utilizatorul site-ului este responsabil în întregime pentru toate informațiile pe care le trimite la Krewel Meuselbach, în termeni de conținut și de corectitudine, precum și pentru asigurarea faptului că drepturile terților nu sunt încălcate. Utilizatorul este de acord că sociatatea Krewel Meuselbach stochează această informație și o folosește pentru evaluări statistice sau alte scopuri specificate, de afaceri, cu excepția cazului în care informațiile implică detalii personale, dincolo de date de bază sau date de utilizare în sensul § 5 și § 6 din Legea de protecție a datelor colectate prin servicii telefonice (TDDSG). Societatea Krewel Meuselbach este în special împuternicită să utilizeze conținutul unor astfel de comunicări, inclusiv orice idei, invenții, concepte, tehnici sau de know-how conținute de acestea, pentru orice scop, inclusiv dezvoltarea, producția și/sau comercializarea de produse sau servicii, și de a reproduce aceste Informații și de a le pune la dispoziția părților terțe fără rezerve.

Utilizatori internaționali

Acest site este verificat, gestionat și actualizat de către Krewel Meuselbach la sediul din Eitorf, Germania. Site-ul este destinat pentru utilizare națională și internațională. Societatea Krewel Meuselbach nu preia nicio garanție că informațiile prezentate pe acest site sunt corecte în întreaga lume, și că în special produsele și serviciile sunt disponibile peste tot la nivel internațional, în același fel, prezentare, dimensiune și în termeni și condiții similare. Dacă accesați această pagină și / sau descărcați conținut, dumneavoastră sunteți responsabili că această acțiune se supune legilor aplicabile în localitatea dumneavoastră.

Produsele menționate pe acest site pot avea diverse dimensiuni, etichetări, marcări, ambalaje în țări diferite.

Vânzarea produselor noastre se face respectând actualele condiții generale de vânzare și livrare.

Legislația aplicabilă

Orice pretenții sau procese în legătură cu site-ul sau utilizarea acestuia se supun interpretării legilor Republicii Federale Germania, cu excepția reglementărilor de drept internațional privat și ale Legii unitare privind vânzarea internațională de bunuri mobile corporale, conform Convenţiei de la Haga din 1 iulie 1964 asupra vânzării și Convenției Națiunilor Unite din 11 aprilie 1980 asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.

Declarații anticipative

Acest site conține anumite declarații anticipative. Aceste informații sunt marcate prin cuvinte cum ar fi "crede", "se așteaptă" sau "așteaptă" sau prin formulări similare. Diversele riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori ar putea determina ca rezultatele efective, situația financiară, dezvoltarea sau performanța companiei noastre să difere semnificativ de cele menționate în mod expres sau implicit în aceste declarații anticipative.

Acești factori includ printre altele:

  • Declin în industriile în care ne desfășurăm activitatea;
  • Regulamente noi sau modificate, care cresc costurile de operare sau ne reduc profitabilitatea;
  • Creșterea costurilor cu materiile prime, în special dacă suntem în imposibilitatea de a transfera aceste costuri către clienții noștri;
  • Expirarea sau reducerea protecției prin patent pentru produsele noastre;
  • Răspunderea, mai ales în legătură cu legislația de mediu sau care derivă din pretențiile de răspundere în ceea ce privește produsul;
  • Fluctuațiile cursului de schimb și modificările în situația economică generală;
  • și alți factori menționați pe acest site.

Pe fondul acestor incertitudini, avertizăm cititorii să nu se bazeze pe astfel de declarații anticipative. Nu ne asumăm nici o obligație să de a continua declarațiile orientate spre viitor, sau de a ne adapta la evenimente sau evoluții viitoare.